Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Ledaal og byen vår

Hvilke historier kan et hus fortelle?

Hvilke historier kan et hus fortelle? Et besøk på Kiellandfamiliens lystgård i Eiganesveien er en unik mulighet for skoleelever til å bli bedre kjent med et av byens flotteste bygg, samtidig som de får kjennskap til hovedtrekk i Stavangers utvikling og framveksten av den moderne byen. Gjennom huset og fortellingen om familien som bodde her formidles historien om Stavanger på 1800-tallet, om oppgangstider, og om en by i endring. Besøket gir et innblikk i livet i Stavangers borgerskap på attenhundretallet og hvordan de bygget sin velstand på sildefiske, skipsfart og hermetikkindustri. Et besøk på Ledaal åpner også for diskusjoner om klasseskiller, makt, kjønn og sosial status.

Alexander Kielland var oldebarn av Ledaals byggherre Gabriel Schanche Kielland, og selv om forfatteren selv aldri bodde i huset var han en hyppig gjest. For klasser som jobber med Kiellands forfatterskap kan en omvisning i huset levendegjøre personer, miljøer og problemstillinger forfatteren tar opp i sine verk.

Det anbefales å se Ledaal sammen med redervillaen Breidablikk på naboeiendommen. Dette gir et godt innblikk i viktige samfunnsendringer og borgerskapets levesett på hele 1800-tallet. Et besøk på begge anleggene varer i ca. to timer totalt.

For klasser som ønsker å gå mer i dybden på lokalhistorien er det mulig å starte opplegget i de byhistoriske utstillingene på Stavanger museum. Her får elevene en gjennomgang av Stavanger bys historie fra grunnleggelsen i 1125 og fram til i dag. Vi fokuserer da spesielt på attenhundretallet slik at det påfølgende besøket på Ledaal og Breidablikk lettere kan settes inn i en historisk kontekst.

Vi tilpasser formidlingsopplegget til klassens trinn og nivå.

Ledaal-gyngehest.jpg#asset:1191