Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Ledaal og stilhistorien

Kunst, design og arkitektur

For elever på det nye programfaget i kunst, design og arkitektur er et besøk på Kiellandfamiliens lystgård i Eiganesveien en unik mulighet til å bli bedre kjent med et av byens flotteste bygg samtidig som de får en autentisk og levende introduksjon til attenhundretallets dominerende tendenser innen arkitektur og interiør. Gjennom å observere detaljer i møbler, tapet, malerier og dekor, og ved å se på fargevalg og hvordan de ulike rommene er møblert får elevene et innblikk i hvordan stilpreferanser, tendenser og mote hele tiden er i endring.

Vi starter utenfor i den flotte parken for å se nærmere på husets eksteriør. Arkitekturen er en blanding av gammelt og nytt, og her finnes trekk fra både empire, barokk og rokokko. Parkanlegget er i stor grad bevart i den opprinnelige franskinspirerte barokkstilen. Inne i selve huset får elevene et nærmere innblikk i hvordan Stavangers overklasse levde i første halvdel av attenhundretallet, og hvordan deres stilpreferanser var influert av trender ellers i Europa. Husets interiør er rikt utstyrt med møbler og annet inventar i blant annet rokokko, Louis Seize, empire og biedermeier.

Elevene får en innføring hovedtrekk i arkitektur - og stilhistorien og en introduksjon til grunnleggende fagterminologi. Andre temaer som formidles er også betydningen av bygningsvern og hvordan våre gamle, verneverdige bygg representerer en del av vår historie og identitet.  Stavanger er kjent som «trehusbyen», og vi ser på hvordan den sentrumsnære bebyggelsen vitner om byens historie fra middelalderen og fram til i dag og slik speiler den generelle samfunnsutviklingen.

Formidlingsopplegget tar opp følgende kompetansemål fra Kunnskapsløftet:

· gjere greie for hovudtrekk i vestleg gjenstandskultur fram til 1600-talet og gi døme på korleis arven frå antikken har hatt innverknad på formspråket

· gjere greie for formuttrykk, kultur, byggjeskikk og handverkstradisjonar etter 1600

· gjere greie for overgangen frå handverk til industriproduksjon og forklare dei samfunnsmessige påverknadene dette hadde

Det anbefales å se Ledaal sammen med redervillaen Breidablikk på naboeiendommen. Dette gir et godt innblikk i stilutviklingen og borgerskapets idealer på hele 1800-tallet, samtidig som det setter bygningene i en historisk kontekst. Et besøk på begge museene varer om lag to timer.

Ledaal-trapperom.jpg#asset:1190