Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Livet på Ledaal

For 1.-4. trinn

Ledaal er i dag både museum og kongebolig, men på 1800-tallet var det hjemmet til Kielland-familien. Hvordan var egentlig livet på Ledaal? Hvem bodde i det vakre herskapshuset, og hvordan var hverdagen deres?

Et besøk på Ledaal kan lære oss mye om livet i byen vår på 1800-tallet. Men hvordan kan selve huset, eller møblene og maleriene som er her fortelle en historie? Gjennom å studere noen av gjenstandene i huset kan vi finne ut mye om familien som bodde her, om sosiale ulikheter og om datidens kjønnsroller.

Undervisningsopplegget er beregnet på elever på 1.-4. trinn, og legger opp til diskusjon og refleksjon rundt temaene fortid og nåtid, og om ulike endringer i samfunnet de siste to hundre årene. Elevene får et innblikk i livet i overklassen på 1800-tallet; de lærer om regler for skikk og bruk, om datidens mote og overdådige mattradisjoner. De får også - gjennom et innblikk i tjenestepikenes hverdag – lære om klasseforskjeller, fattigdom og vanlige menneskers livssituasjon. Opplegget fungerer som en introduksjon til temaer som stilhistorie, lokalhistorie og kildebruk.

I forkant av museumsbesøket er det fint om gruppen snakker om museumsreglene. På Ledaal er det mange skjøre møbler og gjenstander, ingen av disse er plassert i montre eller skjermet med tausperringer.

Det er dessverre ikke mulig å spise matpakke inne på museet, men benytt gjerne parken til spisepause.

hest2_dypets2.jpg#asset:798